Редакционен съвет


  1. Проф. д-р Андрей Захариев – главен редактор, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Катедра „Финанси и кредит“, a.zahariev@uni-svishtov.bg

  2. Проф. д-р Георги Иванов – зам. главен редактор, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”, g.ivanov@uni-svishtov.bg

  3. Проф. д-р Йордан Василев, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Катедра „Обща теория на икономиката”, y.vasilev@uni-svishtov.bg

  4. Доц. д-р Искра Пантелеева, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”, i.panteleeva@uni-svishtov.bg

  5. Доц. д-р Стоян Проданов, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Катедра „Финанси и кредит“, s.prodanov@uni-svishtov.bg

  6. Доц. д-р Пламен Йорданов, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Катедра „Застраховане и социално дело”, p.yordanov@uni-svishtov.bg

  7. Доц. д-р Румен Лазаров, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Катедра „Обща теория на икономиката”, r.lazarov@uni-svishtov.bg

  8. Доц. д-р Венцислав Василев, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Катедра „Застраховане и социално дело”, v.vasilev@uni-svishtov.bg

  9. Доц. д-р Анатолий Асенов, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Катедра „Мениджмънт”, a.asenov@uni-svishtov.bg

  10. Доц. д-р Пресияна Ненкова, Университет за национално и световно стопанство, Катедра „Финанси“, pnenkova@unwe.bg


Международен съвет

Проф. д-р ик.н. Михаил А. Ескиндаров – Ректор на Финансовия университет при Правителството на Руската федерация – федерална държавна образователна институция за професионално образование, Доктор Хонорис Кауза на СА "Д. А. Ценов" – Свищов.
Проф. д-р Кен О'Нийл – Почетен професор към Департамента по маркетинг, предприемачество и стратегии на Университет Ълстер, Северна Ирландия и председател на борда на директорите на Школа за социални предприятия в Ирландия.
Проф. д-р Ричард Торп – Професор по развитие на управлението, Бизнес школа на Университета Лийдс, Великобритания.
Проф. д-р ик.н. Григоре Белостечник – Ректор на Молдовската академия за икономически изследвания, Доктор Хонорис Кауза на СА "Д. А. Ценов" – Свищов.
Проф. д-р ик.н. Михаил Ив. Зверяков – Ректор на Одеския държавен икономически университет, Доктор Хонорис Кауза на СА "Д. А. Ценов" – Свищов.
Проф. д-р ик.н. Олена Непочатенко – Ректор на Умански национален аграрен университет (Украйна).
Проф. д-р ик.н. Дмитрий Лукьяненко – Ректор на Киевски национален икономически университет "Вадим Гетман" (Украйна).
Проф. д-р ик.н. Андрий Крисоватий – Ректор на Тернополски национален икономически университет, Доктор Хонорис Кауза на СА "Д. А. Ценов" – Свищов.
Проф. д-р ик.н. Йон Кукуй – Супервайзор на докторски програми в областта на счетоводството и финансите в университета Валахия – гр. Търговище, Румъния, Доктор Хонорис Кауза на СА "Д. А. Ценов" – Свищов.
Доц. д-р Мария Кристина Стефан – Директор катедра "Мениджмънт – Маркетинг", Университет "Валахия" - гр. Търговище, Румъния.
Доц. д-р Анисоара Дуика - Катедра "Мениджмънт", Университет "Валахия" - гр. Търговище, Румъния.

Екип за техническо обслужване

1. Анка Танева - стилов редактор на български език
2. Ст. преп. Венцислав Диков – координатор и ръководител на екипа за превод, стилов редактор на английски език и превод на английски/български и български/английски език
3. Ст. преп. д-р Петър Тодоров - превод от български на английски език и от английски на български език, както и стилова редакция на английски език
4. Ст. преп. Румяна Денева – превод от български на английски език и от английски на български език, както и стилова редакция на английски език
5. Ст. преп. д-р Маргарита Михайлова – превод от български на английски език и от английски на български език, както и стилова редакция на английски език
6. Ст. преп. Иванка Борисова – превод от български на английски език и от английски на български език, както и стилова редакция на английски език
7. Деяна Веселинова – технически секретар
8. Благовеста Борисова - графичен дизайн и уеб публикуване

Тел.:(++359) 631 66 251, 631 66 309
е-mail: nsarhiv@uni-svishtov.bg