Редакционен съвет

1. Проф. д-р Андрей Захариев – главен редактор, e-mail: a.zahariev@uni-svishtov.bg
2. Проф. д-р Йордан Василев – зам. главен редактор, e-mail: y.vasilev@uni-svishtov.bg
3. Доц. д-р Стоян Проданов
4. Доц. д-р Искра Пантелеева
5. Доц. д-р Пламен Йорданов
6. Доц. д-р Светослав Илийчовски
7. Доц. д-р Пламен Петков
8. Доц. д-р Анатолий Асенов
9. Доц. д-р Тодор Кръстевич

Международен съвет

1. Проф. д-р ик.н. Михаил А. Ескиндаров – Финансов университет при Правителството на Руската федерация, Москва (Русия).
2. Проф. д-р ик.н. Григоре Белостечник – Молдовска академия за икономически изследвания, Кишинев (Молдова).
3. Проф. д-р ик.н. Михаил Ив. Зверяков – Одески държавен икономически университет, Одеса (Украйна).
4. Проф. д-р ик.н. Андрий Крисоватий – Тернополски национален икономически университет, Тернопол (Украйна).
5. Проф. д-р ик.н. Йон Кукуй – Университет Валахия, Търговище (Румъния).

Екип за техническо обслужване

1. Технически секретар: Деяна Веселинова
2. Стилов редактор: Анка Танева
3. Превод английски: ст. преп. Венцислав Диков и ст. преп. д-р Петър Тодоров

Тел.:(++359) 631 66 250, 631 66 309
e-mail: nsarhiv@uni-svishtov.bg