Редакционен съвет

1. Доц. д-р Анелия Радулова – главен редактор, Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов, България, a.radulova@uni-svishtov.bg
2. Доц. д-р Людмил Несторов – заместник главен редактор, Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов, България, l.naydenov@uni-svishtov.bg
3. Проф. д-р Елена Маркина, заместник – ректор / Икономически и финансови въпроси, Финансов университет при Правителството на Русия, Москва, Русия
4. Проф. д-р Николае Панеа, Заместник – ректор "Международни отношения", Университет в Крайова, Крайова, Румъния, npanea@yahoo.com
5. Проф. д-р Румяна Лилова, Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов, България, r.lilova@uni-svishtov.bg
6. Доц. д-р Пламен Петков, Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов, България, p.petkov@uni-svishtov.bg
7. Доц. д-р Веселин Попов, Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов, България, v.popov@uni-svishtov.bg
8. Доц. д-р Росица Симеонова, Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов, България, r.simeonova@uni-svishtov.bg
9. Д-р Рейчъл Маритц, Университет в Претория, Претория, Южна Африка, Rachel.maritz@up.ac.za

Екип за техническо обслужване

г-жа Анка Танева – стилов редактор, a.taneva@uni-svishtov.bg
г-жа Ивелина Станева – технически секретар, i.staneva@uni-svishtov.bg

-