Редакционен съвет

1. Доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова – главен редактор
2. Доц. д-р Любомир Иванов – зам. главен редактор
3. Проф. д-р Теодора Димитрова
4. Доц. д-р Венцислав Василев
5. Доц. д-р Любка Илиева
6. Доц. д-р Венцислав Вечев
7. Доц. д-р Здравко Любенов
8. Доц. д-р Силвия Костова

Международен съвет

1. Проф. д. ик. н. Виктор Чужиков, Киевски национален икономически университет
„Вадим Гетман“, (Украйна)
2. Проф. д-р Тадия Джукич, Университет Ниш (Сърбия)
3. Проф. д-р Николае Панеа, Университет в Крайова, Крайова (Румъния)
4. Доц. д-р Анисоара Дуика, Университет Валахия, Търговище (Румъния)
5. Д-р Рейчъл Маритц, Претория, Южна Африка

Екип за техническо обслужване

1. Технически секретар: Живка Тананеева
2. Стилов редактор: Анка Танева
3. Стилов редактор на английски език: ст. преп. Радка Василева

-