Редакционен съвет

1. Проф. д-р Марияна Божинова – главен редактор
2. Проф. д-р Атанас Атанасов – зам. гл. редактор
3. Проф. д-р Иван Върбанов
4. Доц. д-р Маруся Смокова
5. Доц. д-р Драгомир Илиев
6. Доц. д-р Петя Емилова
7. Доц. д-р Александър Ганчев
8. Доц. д-р Людмил Несторов
9. Доц. д-р Тихомир Личев

Международен съвет

1. Проф. д.ик.н. Татяна Розанова – Финансов университет при Правителството на Руската федерация, Москва (Русия)
2. Проф. д-р Уолтър Блок – Loyola University, Ню Орлеан (САЩ)
3. Проф. д.ик.н. Анатолий Колот – Киевски Национален икономически университет, Киев (Украйна)
4. Доц. д-р Амани Ахмед Исмаил Кодаир, Suez Canal University, Исмаилия (Египет)

Екип за техническо обслужване

1. Технически секретар: Грета Цанова
2. Стилов редактор: ст. преп. Елка Узунова
3. Web-дизайн: гл. ас. д-р Асен Божиков

E-mail: dialog@uni-svishtov.bg