Година 2017, Брой 4

Дата на издаване

29.12.2017 г.

Съдържание

 • Методи Кънев
  Човешкото развитие – в опасност
  Резюме: Светът е завладян от дух на промяна, водеща към нова структура на общественото устройство и нов смисъл на живота. Тя засяга неговия естествен базисен механизъм, какъвто са взаимоотношенията „индивид – общество“, и налага нов... Светът е завладян от дух на промяна, водеща към нова структура на общественото устройство и нов смисъл на живота. Тя засяга неговия естествен базисен механизъм, какъвто са взаимоотношенията „индивид – общество“, и налага нов фундаментален организиращ принцип на общественото устройство – човешкото развитие. Сякаш най-сетне се задава времето, писа през 1983 г. Арнолд Мичъл, когато много хора ще са в състояние да използват пълния обхват на силите си, за да водят живота, който наистина искат (Маслоу, 2001). Такъв е предметът на тази статия. Ще се опитам да развия някои издигнати вече идеи, включително и от български учени.
 • Надежда Димова
  Поп-ъп магазините - новата тенденция в търговията на дребно
  JEL: H20, H21
  Резюме: Новите тенденции в търговията на дребно налагат нови парадигми и нови предизвикателства не само към маркетинговата дейност, но и към бизнес успехите на компаниите като цяло. Понякога онлайн продажбите не са достатъчни, за да... Новите тенденции в търговията на дребно налагат нови парадигми и нови предизвикателства не само към маркетинговата дейност, но и към бизнес успехите на компаниите като цяло. Понякога онлайн продажбите не са достатъчни, за да задоволят потребностите на потребителите. Нов стратегически подход се крие в създаването на т.нар. изскачащи магазини или поп- ъп магазини. Те са нови, интересни, предизвикват емоции, създават у потребителите чувство за експресивност и неотложност на покупката и успоредно с това осигуряват добри печалби на компаниите, които рискуват да ги създадат. Само бъдещето ще покаже доколко успешна е комбинацията между традиционните търговски обекти на дребно и поп-ъп магазините.
 • Надежда Иванова Попова Йосифова
  Концептуална рамка за финансова отчетност – дискусионни въпроси и перспективи
  JEL: M41, М48
  Резюме: Формирането на Концептуалната рамка за финансова отчетност е бавен еволюционен процес, който е повлиян от редица икономически, социални и политически фактори в световен мащаб. През последните години активно се дискутира съдържанието... Формирането на Концептуалната рамка за финансова отчетност е бавен еволюционен процес, който е повлиян от редица икономически, социални и политически фактори в световен мащаб. През последните години активно се дискутира съдържанието на рамката от професионални организации, изследователи в сферата на счетоводството и финансите и други заинтересовани лица. Проблематиката придобива все по-голяма актуалност и значимост, тъй като предназначението на Концептуалната рамка за финансова отчетност е освен да подпомага Съвета за Международни счетоводни стандарти (СМСС) при усъвършенстването на стандартите, да ръководи всички заинтересовани страни при тяхното тълкуване, както и да подпомага съставителите на финансови отчети, когато стандартите позволяват избор на счетоводни политики. В настоящата статия се анализират основните проблемни моменти в съдържанието на Концептуалната рамка за финансова отчетност, като се представя хронологията в развитието на рамката и се дискутират публикации на водещи професионални организации и изследователи.
 • Николай Марков
  Състояние и перспективи на месодайното говедовъдство в Република Украйна
  JEL: Q12
  Резюме: Разглежда се състоянието и перспективите за развитие на месодайно говедовъдство в Украйна. Изследването е проведено през периода 2012-2015 година. Обект са били ферми, стопански организации, кооперации и държавни институции... Разглежда се състоянието и перспективите за развитие на месодайно говедовъдство в Украйна. Изследването е проведено през периода 2012-2015 година. Обект са били ферми, стопански организации, кооперации и държавни институции занимаващи се с месодайно говедовъдство в република Украйна. Съществуват исторически, природо-климатични, фуражни и стопански предпоставки за развитие на месодайно говедовъдство в република Украйна. Наблюдава се наличен генофонд от местни породи (Украинска, Волинска, Полеска и Южна месна) и интродуцирани чуждестранни породи (Абердин Ангус, Сименатал, Шароле и Лимозин). Технологията и организацията на месодайното говедовъдство в условията на интензивно земеделие във всички природо-климатични зони и административни райони е основно отработена, анализирана и усвоена.
 • Цветелина Кабакчиева
  Реалност и перспективи за развитие на биологичното земеделие в България
  Резюме: Биологичното земеделие възприема своето възникване, съществуване и принципи от самата природа, като основното правило при неговото практикуване е да бъде в хармония с нея, без да я уврежда. Реално, то е ново възприятие на околната... Биологичното земеделие възприема своето възникване, съществуване и принципи от самата природа, като основното правило при неговото практикуване е да бъде в хармония с нея, без да я уврежда. Реално, то е ново възприятие на околната среда и ново отношение към нейното опазване, сега и в бъдеще. Биологичното земеделие съчетава най-добрите практики, високото биоразнообразие, опазването на природните ресурси и високи производствени стандарти, основани на естествени вещества и процеси. Биоземеделието предвижда също и специален пазар, отговарящ на специфичното потребителско търсене, като в същото време предоставя обществени блага по отношение на опазването на околната среда, хуманното отношение към животните и развитието на селските райони.