Състояние и перспективи на месодайното говедовъдство в Република Украйна

Автори

Ключови думи
месодайно говедовъдство, породи, крави, програми, кръстоски, отродия

Резюме
Разглежда се състоянието и перспективите за развитие на месодайно говедовъдство в Украйна. Изследването е проведено през периода 2012-2015 година. Обект са били ферми, стопански организации, кооперации и държавни институции занимаващи се с месодайно говедовъдство в република Украйна.

Съществуват исторически, природо-климатични, фуражни и стопански предпоставки за развитие на месодайно говедовъдство в република Украйна. Наблюдава се наличен генофонд от местни породи (Украинска, Волинска, Полеска и Южна месна) и интродуцирани чуждестранни породи (Абердин Ангус, Сименатал, Шароле и Лимозин). Технологията и организацията на месодайното говедовъдство в условията на интензивно земеделие във всички природо-климатични зони и административни райони е основно отработена, анализирана и усвоена.

JEL Класификатор: Q12
Кодове на научна квалификация:
Страници: 10
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Поп-ъп магазините - новата тенденция в търговията на дребно

    Новите тенденции в търговията на дребно налагат нови парадигми и нови предизвикателства не само към маркетинговата дейност, но и към бизнес успехите на компаниите като цяло. Понякога онлайн продажбите не са достатъчни, за да задоволят потребностите на потребителите. Нов стратегически подход се крие в създаването на т.нар. изскачащи магазини или ...

  • Концептуална рамка за финансова отчетност – дискусионни въпроси и перспективи

    Формирането на Концептуалната рамка за финансова отчетност е бавен еволюционен процес, който е повлиян от редица икономически, социални и политически фактори в световен мащаб. През последните години активно се дискутира съдържанието на рамката от професионални организации, изследователи в сферата на счетоводството и финансите и други ...

  • Реалност и перспективи за развитие на биологичното земеделие в България

    Биологичното земеделие възприема своето възникване, съществуване и принципи от самата природа, като основното правило при неговото практикуване е да бъде в хармония с нея, без да я уврежда. Реално, то е ново възприятие на околната среда и ново отношение към нейното опазване, сега и в бъдеще. Биологичното земеделие съчетава най-добрите практики, ...