Влияние на емоционалната интелигентност върху трудовото представяне на ръководителите в бизнес организациите

Автори

Ключови думи
емоционална интелигентност; трудово представяне на ръководители

Резюме
През последните години емоционалната интелигентност стана изключително популярна. Научните изследвания свързани с нея нараснаха значително. Все повече представители на ръководния състав осъзнават нейната важна роля и значимост за организационния успех. Настоящата статия разкрива същността на емоционалната интелигентност - първо, чрез извеждане на част от многобройните дефиниции, които я характеризират и второ, посредством представяне на най-утвърдените до този момент модели за емоционална интелигентност. Теоретичните модели описват емоционалната интелигентност и я разграничават от класическата интелигентност. Основната цел на статията е да представи и аргументира влиянието, което оказва емоционалната интелигентност върху поведението на ръководителите в бизнес организациите и оттук, върху трудовото им представяне.

JEL Класификатор: J24, M12, M54
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Състояние и развитие на „зеленото хотелиерство“ в България

    Броят на туристите, осъзнаващи голямото значение на екологичните проблеми, непрекъснато нараства. В резултат на това, с оглед на задоволяване на повишаващото се търсене на „зелени хотели“ , постепенно се покачва броят на екопредприемаческите инициативи в сферата на хотелиерството. В този смисъл, целта на настоящата научна разработка е да се ...

  • Възможности за повишаване привлекателността на туристическа дестинация България

    Като туристическа дестинация България е страна притежаваща изключителни възможности за предоставяне на многообразие от различни видове туризъм. Освен традиционните форми - морски и планински – ски туризъм, тя предлага и множество алтернативни форми, сред които: еко, селски, здравен, балнео, спа, уелнес, културен, приключенски, винен, гурме, ...

  • Възможности за оптимизиране на счетоводното отчитане и анализа на разходите, свързани с ресторанта на „блок-маса” или „шведска маса” в хотелиерството

    Резюме: Проблем в хотелите, които предоставят услугата изхранване на „блок-маса” (или на „шведска маса”), чиято цена е включена в една обща с тази на нощувките, е отчитането и ефективният контрол върху пълното влагане на отпуснатите, от складове и хладилни помещения, хранителни стоки в готовата кухненска продукция. Следенето за промяна в цените ...