Екологичният мениджмънт и резултатите от екологичната регулация в България

Автори

Ключови думи
екологичен мениджмънт, екологична регулация в България, документи за управление на околната среда, полезност, ефект

Резюме
Този материал разглежда нуждата от добра и надеждна информация както за мениджърите, така и за обществото преди да се предприемат някаквни, мерки свързани с екологичния мениджмънт.

JEL Класификатор: M41, M42, Q56
Кодове на научна квалификация:
Страници: 34
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Развитие и конкурентоспособност на търговските вериги в България

    Развитието на търговските вериги в България е предизвикано от преимуществата, които те предоставят за клиентите. В последните две - три години се наблюдава силен интерес на чуждестранни търговски вериги към българския пазар. Националните вериги, от своя страна, разширяват мрежата си от магазини в различни градове на територията на страната, а ...

  • Статистическите методи за контрол на качеството: състояние, проблеми, перспективи

    Един от подходите, който гарантира реално повишаване равнището на качеството на произвежданата продукция, е въвеждането на статистическите методи за контрол върху технологичните процеси и качеството. Във високоразвитите страни масово се използват статистическите методи за контрол върху качеството на произвежданата продукция. В българската ...

  • Законът за стойността и глобалната финансова криза

    Съвременният свят е завъртян във вихъра на невиждана досега икономическа криза. Никой не е в състояние да предвиди нито обхвата на Катарзиса, нито неговата дълбочина. Да не говорим за продължителността му. Повечето публикации, посветени на глобалната финансова криза, засягат само външните симптоми на Катарзиса без да се търсят дълбоките причини ...