Фирмени инвестиции в човешкия капитал - управление на риска

Автори

Ключови думи
човешки капитал, измерване на риска, пенсионни схеми, инвестиции

Резюме
Настоящата статия представя резултати от проект “Риск и възвращаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието” финансиран от Фонд „Научни изследвания” към СА „Д.А.Ценов” през 2008 год. Фокусът на изследването е насочен към проучване и установяване на проблемите при управлението на риска при фирмените инвестиции в човешкия капитал.

Подбраната тема отговаря на утвърдените насоки за научни изследвания на академично ниво и стремежа към интердисциплинарност при тях. Отличителните страни на изследването могат да се систематизират по следния начин:

• Осъществяване на комплексно проучване на проблем, с висока степен на актуалност и значимост за българските фирми.

• Чрез събрания емпиричен материал се очертава практиката и профила на управленските решения за фирмени инвестиции в човешкия капитал.

Изследването води до сегментиране, групиране и съпоставяне на практиките на управленски решения за хеджуиране срещу риска при фирмени инвестиции в човешкия капитал.

JEL Класификатор: G23, G31, J32
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІIІ. Пазарните данни

    Каталактика, теорията на пазарната икономика, не е само система от теореми валидни само при идеални условия и неосъществими и приложими към реалността само с основните ограничения и модификации . Всички теореми на каталактиката без никакви изключения са валидни за всички явления на пазарната икономика, при положение, че присъстват конкретните ...

  • Развитие и конкурентоспособност на търговските вериги в България

    Развитието на търговските вериги в България е предизвикано от преимуществата, които те предоставят за клиентите. В последните две - три години се наблюдава силен интерес на чуждестранни търговски вериги към българския пазар. Националните вериги, от своя страна, разширяват мрежата си от магазини в различни градове на територията на страната, а ...

  • Законът за стойността и глобалната финансова криза

    Съвременният свят е завъртян във вихъра на невиждана досега икономическа криза. Никой не е в състояние да предвиди нито обхвата на Катарзиса, нито неговата дълбочина. Да не говорим за продължителността му. Повечето публикации, посветени на глобалната финансова криза, засягат само външните симптоми на Катарзиса без да се търсят дълбоките причини ...