Бизнес етика и криза

Автори

Ключови думи
бизнес етика, етика, криза, ненаситност

Резюме
В тази статия се анализират промените в дискурса на бизнес етиката, предизвикани от глобалната криза. Икономическа криза от последните две години извежда на преден план нови понятия и думи със силен етичен „привкус” /като алчност, например/. Голямо е изкушението за раздаване на крайни емоционални и морални преценки за причинители и „виновници” на глобалната криза: уолтстрийтският играч Мейдъф /Madoff/ e наречен „сериен финансов убиец”. Създава се различен контекст и интелектуална атмосфера за промяна в публичния етичен дискурс. Как се движи перспективата за осмисляне на етичното в бизнеса е основният интердисциплинен проблем в статията. Въпросът налага да се тръгне от едно по-широко разбиране за бизнес етиката като дефиниране и поддържане на определени ценности в икономическото поведение.

JEL Класификатор: M14
Кодове на научна квалификация:
Страници: 22
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІV. Хармония и конфликт на интересите

    Промените в данните, чиито повтарящи се проявления пречат на икономическата система да се превърне в равномерно въртяща се икономика, която да гарантира отново и отново предприемаческа печалба и загуба са благоприятни за някои членове на обществото и неблагоприятни за други. Следователно, както хората са заключили, печалбата на един човек е ...

  • Дидактическите тестове – съвременен метод за измерване и оценяване постиженията на учениците по математика

    Чрез иновации, чрез съвременни технологии, методи на обучение, измерване и оценяване постиженията на учениците е възможно да се постигне по-ефективна и качествена система на обучение като се създадат условия за повишаване постиженията на учениците. Модернизацията на образованието все повече се налага и в обучението по математика. В динамично ...

  • За Орфей, орфизма и тракийската държавна уредба

    Орфизмът се представя като морално-религиозна система, свързана с вярата в безсмъртието. Водеща роля в нея играе идеята за усъвършенстване на душата, т.е. на усърдието на вярващите да достигнат безсмъртие чрез участие в проповеди, песнопения и култово-обредни практики. Те са обединени в две общества – народно и аристократично. Чрез тях участват и ...