“Черен” или негативен PR – средство за конкурентна борба

Автори

Ключови думи
негативен PR

Резюме
Връзки с обществеността или ПР (произнасяно пи-ар, от англ. Public Relations) е въпрос, който изглежда разрешим само от езикова гледна точка – това е едно и също понятие в два различни езика. За българския език не е новост да възприема чуждици поради глобализацията на термини, а склонността да бъдат използвани все още е много актуална. Въпросът съвсем не е в това, че за понятието ПР не може да се намери адекватен смислов превод – подобно на понятието “компютър”, който да изрази цялото богатство от практики на тази уникална социална технология.1 Едно от приемливите обяснения е тайнственото звучене на абревиатурата ПР; посветените в някои от новите практики откриват за себе си магическа формула, съзаклятнически си я разменят и така се разграничават от другата част на публиката, която все още вярва в очевидното.

JEL Класификатор: M31, M37
Кодове на научна квалификация:
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Някои структури и принципите на устойчивия селски туризъм

    Ролята на селския туризъм като потенциален икономически инструмент е добре позната. Смята се, че туризмът в селските райони съставлява 10-20 % от всички туристически дейности, а проучване на Евробарометър (1998 ) показва, че 23% от европейските туристи избират провинцията като дестинация всяка година. По-голямата част от малките и средни ...

  • Трансформация в Европа и Индия за икономическият им растеж: ключови перспективи и неоползотворените възможности

    Материалът се фокусира върху следното: • Как Индия (като стратегически партньор на ЕС) и нейните малки и средни предприятия оценяват възможността да разширят дейността си в Европа (включително бързо развиващите се източноевропейски региони) пазари за индустриални технологии; • Главните показатели от HannoverMesse2 2006 - "Случаят на Германия"....

  • Теоретични основи на логистиката

    Терминът “логистика” съществува във всички основни европейски езици. Съгласно френската интерпретация логистиката се свързва с термините loge (колиба, ложа, балкон), loger (обитавам, живея, квартирувам), logeur (който отдава квартира под наем, хотелиер), logis (жилище, квартира), logistique (логистика, техника на транспорта и снабдяването на ...