Състоянието на информационните технологии в арабския свят

Автори

Ключови думи
информационни технологии, арабски свят

Резюме
Информационните технологии се превърнаха в изключително важен фактор за развитието на света в периода след Студената война. Развитието им се описва като революционно благодарение на тяхната роля за развитието на човешката общество, базирано на знания и информация.

JEL Класификатор: O33
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Математическа теория на трудовата мотивация

    Настоящата статия представя списък от аксиоми, които са необходими за изграждането на математическа теория относно човешката мотивация. Предложен е математически модел за мотивацията за труд....

  • Еврото и неговото въвеждане в България – предпоставки и последици

    Въвеждането на еврото, като национална единица както за налични, така и за безналични разплащания е следващата логична стъпка в стремежа на Република България към членство в Европейския икономически и паричен съюз (ИПС) след подписването на Договора за присъединяване и влизането му в сила от 1 януари 2007 г. Тя е неизбежна, тъй като в Договора за ...

  • Предизвикателствата в европейското бизнес-пространство: възможности или проблеми за българските фирми?

    В тази работа основната цел е, на базата на някои специфични за българския бизнес характеристики, най-общо да бъдат очертани възможностите и проблемите, които предизвикателствата на присъединяването на Р България към Евросъюза ще породят за деловите кръгове....