Концепция за устойчиво развитие на туристическа дестинация - принципи и механизми и тяхното приложение в туристическа дестинация Варна

Автори

Ключови думи
устойчиво развитие, туризъм, Варна

Резюме
Основната цел на доклада е да представи изследване на постигането на концепцията за устойчиво развитие на туристическа дестинация в община Варна.

JEL Класификатор: Q01, L83
Кодове на научна квалификация:
Страници: 10
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Инструментализмът на Милтън Фридмън

    По време на своята дълга кариера Фридмън прави значителни приноси в монетарната икономика, макроикономиката, микроикономиката и икономиката на богатството. Той написва и изключително голям брой популярни икономически съчинения, най-известното от които е “Свободен да избереш”. Наред с Фридрих фон Хайек, той е един от първите икономисти, които ...

  • Трансформационни процеси и икономически приоритети на България

    Една от задачите на икономическата теория е да предложи приоритети на развитието и да покаже в кои най важни направления на икономическата и друга политика да се насочи вниманието на държавата с цел да се създадат фундаментални условия за развитие на обществото....

  • Фирмена политика в областта на мотивацията на заетите във винарската промишленост

    Представеният материал е част от дисертационно изследване върху мотивацията на заетите от винарската промишленост, област Велико Търново. Изследвани са 492 души от винарските предприятия в съответните населени места: Караисен - 26 души, Сухиндол - 120 души, Павликени - 87 души, В. Търново - 64 души, Лясковец - 122 души и Свищов – 72 ...