Организационните структури в системите за управление – наука и практика в индустриалните предприятия

Автори

Ключови думи
организация, структури, развитие, системи за управление

Резюме
В статията е направен теоретичен обзор на същността и ролята на организационните структури в системата за управление на предприятията. Разгледани са процесите, които оказват влияние върху тях, вследствие на чието изменение следва да се направят промени в органнизационните им структури, за да се постигне ефективно управление. Характеризирани са системите на управление. Изведено е определение за индустриалното предприятие като система и са посочени негови основни характеристики. Разгледани са основните подходи и методи за управление на предприятията. Организационната структура в системата на управление е променлива на вътрешната среда на индустриалното предприятие в резултат на влиятието както на вътрешни, така и на външни фактори.

JEL Класификатор: М20, М21
Кодове на научна квалификация:
Страници: 19
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Икономически алтернативи за транспорта и енергетиката по време на криза с доставките на енергия

    Русия е основен производител на енергия и суровини. Настоящият конфликт в Украйна ескалира инфлацията до екстремни нива, причинявайки смущения и провокирайки огромни рискове за глобалния растеж. Цените на Брент петрола и природния газ скочиха в началото на март, преди да паднат отново, с цена на Брент петрола в края на месеца на 103 долара за ...

  • Регулаторни и данъчни предизвикателства пред пазара на криптоактиви

    Много от потенциалните ползи от криптоактивите за финансовия сектор са широко признати, включително спестяване на разходи, повишена ефективност и прозрачност. Разпространението на криптовалути и значителното разширяване на свързаните с тях нови икономически практики представляват безпрецедентни предизвикателства пред установените данъчни и пазарни ...

  • Акценти на годишното счетоводно приключване в нефинансовите предприятия

    В настоящото изследване ще фокусираме вниманието си върху някои принципни и процедурни въпроси на годишното счетоводно приключване в нефинансовите предприятия, прилагащи МСС/МСФО като отчетна база за изготвяне и представяне на годишния финансов отчет. Без претенции за изчерпателност и в хронологичен ред са анализирани основните етапи на годишното ...