Страница на СА "Д. А. Ценов"                      Ebsco                        Списание "ДиалоГ"     

ISSN: 1311-9206           Реферирано издание                        Издание на Стопанска академия "Д. А. Ценов"

                                                                                                                     Издава се от 25.10.2001 г.