Редакционен съвет

Главен редактор – проф. д-р Иван Върбанов – СА „Д. А. Ценов”, Свищов
Заместник главен редактор – проф. д-р ик.н. Румен Георгиев – СУ „Св. Климент Охридски”, София
Проф. д-р Йото Йотов – Университет „Дрексел”, Филаделфия, САЩ
Проф. д-р Клаус-Дитмар Хаазе – Университет Пасау, Германия
Проф. д-р Васил Цанов – ИИ при БАН, София
Проф. д-р Симеон Желев – УНСС, София
Проф. д-р ик.н. Бойко Атанасов – ИУ, Варна
Проф. д-р Марияна Божинова – СА „Д. А. Ценов”, Свищов
Проф. д-р ик.н. Нено Павлов – МВБУ, Ботевград
Проф. д-р Людмил Георгиев – НБУ, София
Доц. д-р Григорий Вазов – ВУЗФ, София

Екип за техническо обслужване

Анка Танева - стилов редактор
Ст. преп. Даниела Стоилова - превод на английски език
Ралица Сирашка - технически секретар

-