Редакционен съвет

1. Проф. д-р Маргарита Богданова – главен редактор
2. Проф. д-р Пенка Шишманова
3. Проф. д-р Емилиян Тананеев
4. Доц. д-р Людмил Несторов
5. Доц. д-р Пламен Иванов Петков
6. Доц. д-р Жельо Вътев
7. Доц. д-р Теодора Филипова
8. Доц. д-р Николай Нинов
9. Доц. д-р Веселин Попов
10. Доц. д-р Пенка Горанова

Международен съвет

Проф. д-р Весела Радович – Белградски университет (Република Сърбия)
Проф. д-р Роберт Димитровски – МИТ Университет, Скопие (Република Македония)
Проф. д-р Майя Шенфилд – Технически университет, Рига (Латвия)
Проф. д-р кин Сергей Чернов – Новосибирски държавен технически университет (Русия)
Проф. д-р Антонио Санду - Университет „Стефан Велики“, Сучава (Румъния)

Екип за техническо обслужване

1. Анка Танева – стилов редактор
2. Ст. преп. Елка Узунова – превод на английски език
3. Ивелина Станева – технически секретар

-