История

В Годишник на СА „Д. А. Ценов” се спазват установените традиции, принципи и политика, заложени при основаването на изданието през 1938 г. от акад. Иван Стефанов. Публикуват се значими, проспективни разработки в областта на икономиката, администрацията и управлението. В изданието намират място както млади, така и утвърдени на изследователи от Стопанска академия, български и чуждестранни университети.
Годишникът на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов излиза с международен идентификационен номер ISSN 0861-8054.