Електронна библиотека

Философски съчинения на английски език

Философски съчинения на български език    Философски съчинения на английски език    Философски съчинения на руски език    Философски съчинения на немски език   Философски съчинения на френски език

On-line PHILOSOPHICAL WRITINGS IN BULGARIAN LANGUAGE

 

Св. Аврелий Августин: 

o       За благодатта и свободата на волята

o       За природата на доброто

 

Ива Апостолова: ГОРГИЙ като представител на софистите

 

Николай Бердяев: "Руската религиозна идея и руската държава", пр. Пенка Кънева

 

Атанас Григоров, Иван Върбанов: "Някои философски учения след Хегел" - приложение към том втори на учебника по философия

 

Иван Върбанов: Философски проблеми на социалните науки: ХVІІ - началото на ХХ век

 

Дионисий Псевдо-Ареопагит: Мистическото богословие

 

Кристиян Енчев: Поетиката на политическата изобретателност в Кантовия проект за вечен мир

 

Имануел Кант: Отговор на въпроса "Що е просвещение?" (1784 г.)

 

Стоян Михайловски: Философски поеми:

o       Euthanasia

o       Кадрилът на смъртта

 

Димитър Михалчев: Може ли човек да се потопи два пъти в една и съща река?

 

Емилиян Николов "Mors ultima ratio" - опит върху философските поеми на Стоян Михайловски

 

Фридрих Ницше, За трите метаморфози - откъс от "Тъй рече Заратустра"

 

Климент Охридски "Похвала за Кирил Философ"

 

Паницидис, Хараламби:

o       "Ерос и философия (Към една поетика на желанието)" - сп. Философия, 1997/4-5 

o       "Порастване" - есе.

 

Константин Стоянов - Окела: "Робската псхика на българина - факти и митове"

 

Ерих Фром: Да желаеш едно нещо

 

Черноризец Храбър "За буквите"

 

 

 

ЗА НАС | КАРТА НА САЙТА | ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА | СПИСАНИЕ "ДИАЛОГ" | СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО |


      За контакти с нас:

++359 631 279 338/259
verban@uni-svishtov.bg

Свищов

Ул. "Емануил Чакъров" № 2

 

  
Електронна библиотека        Философски съчинения на английски език