Карти на времето
Класически и съвременни философски съчинения

Учебници и учебни помагала

 


Начало І Речници и енциклопедии І Издания на СА "Д. А. Ценов" І Други български издания І Издания на чужди езици І


Речници и енциклопедии

Философски речник. Съвременни философи XIX-XX век, С.,1993

Шмит, Г.Х.,  Шишков, Г., Философски речник, (превод от немски), С, 1997 г.

 


Начало І Речници и енциклопедии І Издания на СА "Д. А. Ценов" І Други български издания І Издания на чужди езици І


Издания на СА "Д. А. Ценов"

 

Атанас Григоров, Увод във философия на науката, Свищов, 1994-1995.

Атанас Григоров, Онтологическите модели, Свищов, 1996. 

Григоров, А. и И. Върбанов. Философия, Т. І. Систематична философия, Свищов, 1999.

Григоров, А. и И. Върбанов. Философия, Т. ІІ. Философската проблематика в историята на човешката култура, Свищов, 1998.

Григоров, А. и И. Върбанов. Философия, Приложение към  Т. ІІ. Някои философски учения след Хегел, Свищов, 1998.

Върбанов, И. Философия, Т. ІІІ. Философия и методология на социалните науки, Свищов, 1999

Върбанов, И. Философски проблеми на социалните науки - ХVІІ - началото на ХХ век, Свищов, 2001

Григоров, А., К. Личева и И. Върбанов. Философия (работа върху фундаменталната култура), Свищов, 2005.

Върбанов, И. Метаморфозите на априорното икономическо познание, Абагар, В. Търново, 2006.

 

Систематична философия  Философската проблематика в историята на човешката култура Философия и методология на социалните науки  

Философски проблеми на социалните науки ХVІІ - началото на ХХ век  


Начало І Речници и енциклопедии І Издания на СА "Д. А. Ценов" І Други български издания І Издания на чужди езици І


 

Други български издания

Ради Радев, Иван Стефанов и Александър Личев: Кратък речник “Философите”, С, 1992

Ради Радев, Велики философи I част, С.,1990

Елена Панова: Велики философи II част, С.,1993

Р. Радев: Антична философия, С, 1994

Р. Радев: Антична философия, Антология, С, 1994

Ради Радев, Средновековна философия, С, 1994

Ради Радев, Средновековна философия, Антология, С, 1994

Ц. Бояджиев, Философия на европейското средновековие, С, 1994

Венцислав Кулов: Увод във философията на науката.

Фотин Марчев: Философия. Идеи. Школи. Направления, Варна, 2001

Фотин Марчев: Философия (текстове), Варна, 2001

 


Начало І Речници и енциклопедии І Издания на СА "Д. А. Ценов" І Други български издания І Издания на чужди езици І


Издания на чужди езици

 

HAKIM, ALBERT B. HISTORICAL INTRODUCTION TO PHILOSOPHY, New York, Macmillan Publishing Co., 1987.

MILLER, ED. L. QUESTIONS THAT MATTER, 2. ed, New York: McGraw-Hill Publishing Co., 1987.

POPPER, KARL R. THE OPEN SOCIETY AND ITS ENEMIES, Princeton University Press, 1971.

STEWART, DAVID ET AL, FUNDAMENTALS OF PHILOSOPHY, 2. ed, New York: Macmillan Publishing Co., 1987.

В.С. МАЛАХОВ, В.П. ФИЛАТОВ. СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ, Москва, Политиздат, 1991.

РАКИТОВ, АНАТОЛИЙ ИЛЬИЧ. ФИЛОСОФИЯ КОМПЪЮТЕРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ, Москва, Политиздат, 1991.

М.Л. ТИТАРЕНКО, ГЛ. РЕД. КИТАЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ, Москва, Мысль, 1994.

ХАБЕРМАС, ЮРГЕН, ДЕМОКРАТИЯ. РАЗУМ. НРАВСТВЕННОСТЬ, Москва, АО "KAMI", 1995.

СОСТ., ВСТУП. СТ. П.С. ГУРЕВИЧА. ЭТО ЧЕЛОВЕК, Москва, Высшая школа, 1995.

 


Начало І Речници и енциклопедии І Издания на СА "Д. А. Ценов" І Други български издания І Издания на чужди езици І


ЗА НАС | КАРТА НА САЙТА | ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА | СПИСАНИЕ "ДИАЛОГ" | СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО |


За контакти с нас:

++359 631 279 338/259
verban@uni-svishtov.bg

Свищов

Ул. "Емануил Чакъров" № 2

Катедра "История, философия, социология"