Хумор

  Търсене в Интернет  

ВЪПРОСНИЦИ | ФАКУЛТАТИВНИ СЕМИНАРИ | ПОМОЩ | ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Хипервръзки | БиблиографияСправочник "Съвременни български философи" |


Тук ще откриете богат набор от три вида източници на информация по философия

Първата група включва електронните източници на информация. Те са обединени под заглавието Хипервръзки

Втората група източници, обединени под името Библиография, съдържа богата база от заглавия, които се намират на хартиен носител - учебници, книги, списания...

Третият вид информация представлява Справочник "Съвременни български философи". Той съдържа данни за съвременните хабилитирани български философи, занимаващи се професионално с изследователска и преподавателска дейност. Справочникът е единственото публикувано издание от такъв характер в Интернет, станало възможно благодарение на любезното съдействие и разрешение на неговите съставители - нашите колеги д.ф.н. Нина Димитрова и д-р Добрин Тодоров

 

Тази страница е една от най-динамичните страници в нашия сайт. Тя може да бъде непрекъснато актуализирана с нови източници на информация. Идеята е това да става с Ваша помощ, уважаеми студенти! Затова, ако откриете нещо интересно и полезно в Internet или по книжарниците от областта на философията, пишете ни Тук!


 

ХИПЕРВРЪЗКИ

Хипервръзки има четири основни раздела : Търсене в Интернет, WEB-страници по философия, Философски текстове on-line и Карти на времето. Всеки от тях има свои подраздели:

 Търсене в Интернет включва:

Философски индекси и машини за търсене

Ръководства по философия и енциклопедии

Търсене в електронната база данни на СА "Д. А. Ценов - ISIS

WEB-страници по философия съдържа:

Български страници

Университетски страници

Философски институции

Философски списания

Лични страници

Електронни библиографии

Философски текстове on-line Ви предлага:

Книги

Статии

Карти на времето Ви предлага:

Хронологично подреждане на философите с речникова информация за техния живот и творчество


Хипервръзки | БиблиографияСправочник "Съвременни български философи" |


БИБЛИОГРАФИЯ

Библиография е разделена на пет части: Учебници и учебни помагала, Класически и съвременни философски съчинения, Книги с коментарен, критичен, обзорен характер, Списания и Статии

 

Учебници и учебни помагала е рубрика, която включва:

Речници и енциклопедии по философия

Учебници, издадени в СА "Д. А. Ценов"

Други български издания

Издания на чужди езици

Класически и съвременни философски съчинения е подредена така:

Антична философия

Средновековна философия

Философия на Ренесанса

Философия на Новото време

Съвременна философия на науката

Социална философия

Философия и методология на социалните науки

Друга философска литература

Книги с коментарен, критичен, обзорен характер съдържа подбрани съчинения върху:

Антична философия 

Средновековна философия

Философия на Ренесанса

Философия на Новото време

Съвременна философия на науката

Социална философия и философия и методология на социалните науки

Философски списания

Статии по философия

 


Хипервръзки | БиблиографияСправочник "Съвременни български философи" |

ЗА НАС | КАРТА НА САЙТА | ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА | СПИСАНИЕ "ДИАЛОГ" | СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО |


За контакти с нас:

++359 631 279 338/259
verban@uni-svishtov.bg

Свищов

Ул. "Емануил Чакъров" № 2

Катедра "История, философия, социология"