Web-страници по философия
Карти на времето

Кибер-пространството изобилства с електронни публикации на цели - оригинални или преводни - философски съчинения на автори от всички епохи. Ето някои от хипервръзките към тях:

 Философски текстове на български език

  

Много ресурси по Философия - речници, енциклопедии, философи, философски текстове и съчинения

Кратък философски речник

Институт за философски изследвания - сайт на Българската Академия на Науките

Някои философски учения след Хегел - приложение към "Философската проблематика в историята на човешката култура"

Евразия - online книги в откъси от продукцията на издателство "Абагар" (1991-2001)

Философски проблеми на социалните науки: ХVІІ - началото на ХХ век - монография

Тезаурус - философия, философи, понятия, текстове, проекти, институции, образование, събития

Национален консервативен форум - политическа философия; обединение за разпространение на модерни консервативни идеи; статии и материали за националната идея, за българската национална доктрина, за консервативната революция, за дясната култура, портрети на бележити консерватори, сп. "Ние", книги, препратки

Философия - проект на Института по философия

Виртуален център за музика, култура и други изследвания - философски четива, интерактивни курсове по философия и литература

ДЕМОКРИТ - информационен център за новини и ресурси в българската наука

 

Философски текстове на английски език

Философски страници - универсален сайт на философи, философски текстове и речници

Книги On-Line от всички сфери на науката и културата 

The Notebook for Contemporary Continental Philosophy - текстове от всички значими съвременни континентално-европейски философи

Christian Classics Ethereal Library - библиотека, съдържаща класически християнски книги на английски език и Световна енциклопедия на християнството

Spoon - каталог на mailing list-ове за съвременни философи и философски теории

Аналитична философия - текст on-line относно аналитичната философия

Континентална философия - много съдържателен сайт с препратки към други световни страници за Философия

The Philosopher's Magazine - Интернет списание за Философия

Empathy and Analogy - Allison Barnes and Paul Thagard

The Analogical Mind - Keith J. Holyoak and Paul Thagard

 

Философски текстове на руски език    

Богата On-line Библиотека на Института по философия на Руската академия на науките - освен на руски, има текстове на английски и други езици

Философия в образованието - речници, справочници, енциклопедии, курсове, история на философията; философия, логика, етика, естетика

Златна философия - класически и съвременни текстове

Библиотека на Максим Мошков - философски и други текстове

Biglib.com.ua - Раздел философия

 

За още текстове на пет езика, Виж в Електронна библиотека!

 

 

ЗА НАС | КАРТА НА САЙТА | ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА | СПИСАНИЕ "ДИАЛОГ" | СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО |

За контакти с нас:

++359 631 279 338/259
verban@uni-svishtov.bg

Свищов

Ул. "Емануил Чакъров" № 2

Катедра "История, философия, социология"