Безжичен достъп до Интернет в СА "Д.А. Ценов"


Уважаеми колеги,
за да използвате безжичния интернет предоставян от Стопанска академия, е необходимо да разполагате с подходящо устройство, да сте в една от зоните на покритие на безжичната мрежа eduroam и Вашите потребителски данни.
За представяне пред системата използвайте Вашият академичен e-mail.

Получаване на потребителско име и парола (за студенти)
Фак. No: * Виртуална клавиатураПолзвайте виртуалната клавиатура
ЕГН:*
E-mail за отговор:*
 
Моля, попълнете всички полета!
Карта на гр. Свищов със зоните на покритие

  • Академични корпуси (Ректорат, Факултетски коорпус)
  • Учебна база "Бъров"
  • Корпус "Юг"
  • Студентски общежития